REFERENTIES

"Wat ik in Jannie heb gewaardeerd, is de rust die zij uitstraalde. Ik heb ontdekt, dat hoe verder ik in het proces kwam, hoe meer ze mij confronteerde. In het begin zou dat misschien te vroeg zijn geweest, Later was het goed voor me - haar eerlijkheid.
Het heeft me bewust gemaakt wie ik ben in mijn werk. Ik weet nu beter waar mijn grenzen liggen en hoe ik dat wil aangeven. Wanneer er onduidelijkheden zijn wil ik daarover verheldering vragen. Ik wil me kwetsbaarder opstellen zodat anderen me beter kunnen helpen en we samen aan de slag kunnen." 
leerkracht basisonderwijs


"Het waren goede gesprekken, die mij erg aan het denken gezet hebben over mijn eigen functioneren. Ik ben in mijn werk meer in evenwicht, ik kan beter met mijn gevoel omgaan, ik weet dat ik niet alles kan en hoef op te lossen. Ik mag van mijzelf mijn collega’s om hulp vragen. Ik kan in mijn team een positieve inbreng geven, daar ben ik erg blij mee."
gespecialiseerde thuisbegeleider


"De betekenis van het maken van verslagen is voor mij voornamelijk het stilstaan bij gebeurtenissen, het herbelevingsproces. Hoe keek ik er tegenaan; hoe kijk ik er nu tegenaan; hoe kan ik er de volgende keer mee omgaan. Iedere keer leer ik weer. Door de supervisie heb ik geleerd om stil te staan bij positieve ontwikkelingen in mijn werk. Als er negatieve ervaringen zijn, er niet alleen mee te blijven lopen, maar dit te delen met collega’s en om hulp te vragen."
Lio-stagiair

 

"Ik voelde me veilig en vrij om dingen te zeggen. Dat kwam door de luisterende houding, door het vertrouwen en de klik die ik ervaarde. Jannie stelde haar vragen op een heldere en integere manier. Ik ben blij dat zij soms confronteerde. Juist dat raakte mij en bracht mij ook in beweging. Ik vond het ook fijn om heel gericht met het model van Van Kessel aan de slag te gaan. Omdat je het ingevulde plaatje hebt, houd je het gesprek ook vast. Het hele traject heeft voor mij bijgedragen aan meer inzicht in mijzelf. Ten aanzien van mijn werk ervaar ik het als ‘ontrafelen’ van dingen die je raken. Dat probeer ik te vertalen in concreet gedrag, maar dat vraagt tijd."
intern begeleider