JAMARA-REKENEN

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (zie www.cnls.nl). Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij Jamara.

Om te kunnen rekenen, moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben: hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij Jamara.

Uitgangspunten bij Jamara:

 • Eén eenduidige strategie;
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind;
 • Via motorische activiteit beide hersenhelften activeren;
 • Zo min mogelijk handelingen hoeven verrichten;
 • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit;
 • De koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen;
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen;
 • Op de juiste wijze leren automatiseren.


Jamara leert het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om wát er gedacht wordt, maar hoe er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op de verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces.
Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.

De eerste sessie zal een onderzoekssessie zijn. Hierin wordt naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 • Vaststellen van het hoeveelheidsbegrip;
 • Inzicht verkrijgen in de getalstructuur en automatiseringstechniek;
 • Een instaptoets om het rekenautomatiseringsniveau te bepalen.

Na de testen bespreek ik de uitkomsten met u en stellen we de doelen vast. Daarna stel ik een handelingsplan op.

Bij Jamara-rekenen is het de bedoeling dat uw kind één keer in de drie tot vier weken terugkomt bij mij om te laten zien wat hij/zij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. 
Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er één tot twee maal geoefend worden. Het oefenen duurt vijf a tien minuten per keer. Daarnaast moet er met het Jamaracomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma wordt gebruikt naast de concrete materiaaloefeningen.